USŁUGI

 • ekspertyzy techniczne
 • opinie techniczne
 • przeglądy budynków: kontrole roczne i pięcioletnie
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • nadzory budowlane , kierownictwo budowy
 • renowacja i rekonstrukcja budynków osuszanie budynków
 • badania wilgotnościowe budynków
 • badania termowizyjne
 • hydroizolacje, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe budynków i budowli materiałami bitumicznymi i mineralnymi – izolacje powłokowe, bitumy natryskiwane grubowarstwowo (masy KMB)
 • odtwarzanie izolacji poziomych – przepony poziome wykonywane metodą iniekcji
  (niskociśnieniowe i grawitacyjne)
 • iniekcje rys i pęknięć, suchych i przeciekających,
//sabud.pl/wp-content/uploads/2017/02/osuszanie.png
//sabud.pl/wp-content/uploads/2017/02/maszyna.png
 • iniekcje rys i pęknięć elastyczne i „siłowe”
 • uszczelnianie dylatacji, przerw roboczych
 • układanie węży iniekcyjnych
 • tamowanie przecieków zobacz
 • uszczelnienia przejść – przepustów rurowych i kablowych przez ściany żelbetowe
 • izolacje i uszczelnienia przeciwwodne zbiorników żelbetowych
 • inwestycje budowlane pod klucz
//sabud.pl/wp-content/uploads/2017/02/Bitum-izolacja.jpg